CONSTATĂRI DE LEGE LATA PRIVIND PROZELITISMUL ABUZIV ŞI EXTREMISMUL RELIGIOS ÎN LEGISLAŢIA EXTRAPENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Alexe JEFLEA

Abstract


Analiza problemei conturate în acest articol include: clarificarea noţiunii de religie; recunoaşterea postulatului ştiinţific conform căruia religia constituie pretextul şi nu cauza războaielor; analiza detaliată a legislaţiei extrapenale ce reglementează rapoarte în domeniul religiei. Autorul propune în uz ştiinţific (atât în sfera ilicitului penal, cât şi pentru ştiinţa criminologică) două definiţii proprii: a prozelitismului abuziv şi a extremismului religios.

FINDINGS DE LEGE LATA CONCERNING THE ABUSIVE PROSELYTISM AND RELIGIOUS EXTREMISM IN THE EXTRA-PENAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

This article is dedicated to several findings de lege lata concerning the abusive proselytism and religious extremism in the extra-penal legislation of theRepublic ofMoldova. Namely the analysis of the defined problem has been originated from the clarification of the notion of religion; recognition of the scientific postulation that religion constitutes a pretext and not the cause of the war conflicts; the detailed analysis of the extra-penal legislation which regulates the relationships in the domain of religion. The author has proposed for a scientific use for the penal sphere as well as for criminological science two original definitions of the abusive proselytism and religious extremism.


Keywords


religion, abusive proselytism, religious extremism, extremist ideology, a religious conflict, religious convictions.

Full Text:

PDF

References


DOBRILĂ, M.-C. Analiza criminologică a infracţiunii de înşelăciune. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ion Cuza”, Tomul LVII, Ştiinţe Juridice, 2011, nr.1, (p.47-62), p.52.

Citat după: БЕРНАЦКИЙ, Г.Г. Право или религия: конфронтация или союз. В: Ученые записки юридического факультета (Санкт-Петербургский экономический университет), 2014, вып. 32 (42). c.64-66.

BURAHNA, C. Rolul religiei – conflicte religioase. https://ru.scribd.com/doc/102923981/ROLUL-RELIGIEI-Conflicte-Religioase (Accesat: 01.11.2016)

GÖPPINGER, H., BOCK, M., KRÖBER, H.-L., BRETTEL, H., MASCHKE, W., SCHNEIDER, H., MÜNSTER, P., WENDT, Fr. Thematische Gliederung: Kriminologie. Rechtsmedizin (Große Lehrbücher). München: Verlag C.H. Beck, 2008, p.5. ISBN 978-3-406-55509-1

NIŢĂ, N. Crima şi criminalitatea – ameninţare gravă a dezvoltării armonioase şi echilibrate a statului român. http://www.ugb.ro/Juridica/Issue1RO/1_Crima_si_criminalitateaNitaRO.pdf (Accesat: 29.10.2016)

STARK, R., BAINBRIDGE, W.S.. Religion, Deviance, and Social Control. New-York: First Published in 1996 by Routledge, p.14-16. ISBN 0-415-91528-7

ЗЕЛЕНИНА, О.В., СУСЛОНОВ, П.Е. Методика выявления признаков экстремизма. Процессуальные ис¬сле¬до-вания (экспертизы) аудио-, видео- и печатных материалов (Научно-практическое пособие). Екатеринбург: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский юриди¬ческий институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2009, c.2.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.006.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.007.

Ibidem.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.100-102.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.114-116.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.