DILEMA DIFERENŢIERII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU RELELE TRATAMENTE COMISE DE O PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE

Daniela URSU

Abstract


Deoarece unele autorităţi (ca, de exemplu, poliţistul) sunt, potrivit literei legii (art.123 alin.(1) şi alin.(2) CP RM), atât persoane publice, cât şi persoane cu funcţie de răspundere, în contextul relelor tratamente incriminate la art.1661 CP RM, unii subiecţi de aplicare în concret a legii penale recunosc poliţistului calitatea de persoană cu funcţie de răspundere, motiv din care reţin circumstanţa agravantă în dependenţă de faptă, prevăzută fie la lit.e) alin.(2), fie la lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM, iar alţii îi reţin calitatea de persoană publică, încadrându-i faptele în acord cu variantele-tip ale infrac­ţiu­nilor de tortură, tratament inuman sau degradant. Pornind de la câteva hotărâri din practica judiciară naţională, pre­zentul studiu îşi propune să ofere răspuns la următoarea întrebare: Care este cea mai potrivită soluţie de calificare în ipo­teza comiterii infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant de către autorităţi care deţin dubla calitate: atât de persoană publică, cât şi de persoană cu funcţie de răspundere?

THE DIFFERENTIATION DILEMMA OF CRIMINAL LIABILITY REGARDING THE ILL-TREATMENT COMMITTED BY A PERSON WITH PUBLIC RESPONSIBILITIES

Because some authorities, like the policeman, are according to the law (Article 123 para.(1) and para.(2) of the Penal Code of Moldova), both public persons and persons holding responsible positions, in the context of maltreatment incri­minated by the article 1661 of the Penal Code of Moldova, some subjects invested with the power to apply the criminal law treat the police officials as persons holding a responsible positions, the reason why the aggravating circumstance, depending on the offense, is either letter e) para.(2), either – letter e) para.(4) article 1661 of the Penal Code of Moldova. While others treat them as public persons, stating their crimes as torture, inhuman or degrading treatment. Starting from several judgments of national practice, this study aims to provide an answer to the following question: What is the best solution in qualifying the offenses of torture, inhuman or degrading treatment, committed by the authorities who hold dual capacity: as public persons and as persons with responsible positions?


Keywords


torture, inhuman or degrading treatment, the subject of crime, public person, a person with a responsible position, policeman.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova. Nr.985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129. În vigoare din 12.06.2003.

Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, nr.320 din 27.12.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.42-47.

Sentinţa Judecătoriei Rezina din 24.04.2014. Dosarul nr.1-105/2013. [Accesat: 07.07.2016]. Disponibil: file:///C:/Users/ User/Downloads/ Dosar-39-1-1156-02072013-3757.pdf

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.245 din 02.12.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.25-28.

POPOV, R. Subiectul infracţiunilor prevăzute în capitolele XV şi XVI din Partea Specială a Codului penal: Material metodico-didactic. Chişinău: CEP USM, 2012. 315 p. ISBN 978-9975-71-149-4

LOBER, J., STIPPEL, J., EŞANU, A. ş.a. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant: (de uz intern). Chişinău: Imprint Star, 2014. 150 p.

ISBN 978-9975-4137-9-4

Sentinţa Judecătoriei Donduşeni din 28.03.2013. Dosarul nr.1-76/2013. [Accesat: 12.06.2016]. Disponibil: http://www.jdn.instante.justice.md

Sentinţa Judecătoriei Bălţi din 02.04.2015. [Accesat: 06.06.2016]. Disponibil: http://www.jbl.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=166&tip_dosar=penal

Sentinţa Judecătoriei Făleşti din 23.03.2015. [Accesat: 30.05.2016]. Disponibil: http://www.jfl.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=166&tip_dosar=penal

Sentinţa Judecătoriei Cantemir din 12.01.2016. Dosarul nr.1-100/2015. [Accesat: 07.07.2016].

Disponibil: file:///C:/ Users/User/Downloads/Dosar-17-1-622-13052015-727.pdf

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 07.12.2015. Dosarul nr.1a-1753/14. [Accesat: 12.08.2016]. Disponibil: file:///C:/Users/User/Downloads/Dosar-02-1a-15930-04092014-14090.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.