AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL CONTRAVENȚIONAL PRIN LEGEA NR. 208/2016: IMPLICAȚII JURIDICO-PENALE

Sergiu BRÎNZA

Abstract


Scopul investigației de față îl constituie analiza implicațiilor juridico-penale ale amendamentelor operate prin Legea nr.208/2016. Analiza efectuată arată că modificarea operată în alin.(6) art.16 din Codul contravențional a îndepărtat în plan terminologic Codul contravențional de Codul penal. Din aceleași considerente, este inoportună modificarea alin.(4) art.17 din Codul contravențional. În același timp, se prezintă ca oportună modificarea art.18 din Codul contravențional. De asemenea, se justifică modificarea cu caracter de precizare a art.541 din Codul contravențional. La fel, este salutară modificarea alin.(1) și (2) art.96, art.97, alin.(1) și (2) art.971, art.972, art.99-103, art.149, alin.(2) art.155 și a art.243 din Codul contravențional. Totuși, acestea nu sunt singurele norme contravenționale care se află într-o relație de comple­men­­taritate cu anumite norme penale. De aceea, legiuitorul ar trebui să dea dovadă de mai multă consecvență și să abordeze uniform ipotezele similare care vizează complementaritatea dintre ilicitul penal și ilicitul contravențional. Este oportună completarea dispoziției alin.(10) art.157 din Codul contravențional, în final, cu textul „ , dacă fapta nu constituie infrac­țiune,”. Aceasta va permite delimitarea mai precisă a faptei contravenționale prevăzute de această normă de unele infrac­țiuni. Se justifică completarea Codului contravențional cu art.1991-19912, 2201-2205. Aceste norme au completat lista de norme contravenționale care sunt complementare față de art.263 CP RM. Este oportună excluderea sintagmei „încalcă normele morale,” din dispoziția art.354 din Codul contravențional.

THE AMENDMENTS MADE TO THE CONTRAVENTION CODE BY LAW NO.208/2016: JURIDICAL-PENAL CONSIDERATIONS

The purpose of the investigation is to analyze the juridical-penal considerations of the amendments made by Law No.208/2016. As a result of the analysis there was established that the modification made to par.(6) art.16 of the Contravention Code detached terminology-wise the Contravention Code from the Penal Code. For the same reasons, the modification to par.(4) art.17 of the Contravention Code is as inappropriate as in the first case. At the same time, there was established that the modification made to art.18 of the Contravention Code was an appropriate one. The modification explanatory-wise made to art.541 of the Contravention Code is an appropriate one as well. Similarly, the modifications made to par.(1) and par.(2) art.96, art.97, par.(1) and par.(2) art.971, art.972, art.99-103, art.149, par.(2) art.155 and art.243 of the Contravention Code are all justified and welcomed. However, these contravention norms are not the only ones that are in a complementary relationship with certain penal provisions. Therefore, the legislature should show more consistent and standardized approach towards all similar contravention and penal hypotheses connected complementarily. The completion of the provision of par.(10) art.157 of the Contravention Code with the phrase", if the act does not constitute an offence" is also an appropriate one. It will allow more precise delimitation between the contravention act provided by this provision and other certain offences. The completion of the Contravention Code with art.1991-19912, 2201-2205 is justified and welcomed. These norms expanded the list of contravention norms that are complementary to the provisions of art.263PCRM. The exclusion from the provision of art.354 of the Contravention Code of the phrase "violates the moral norms," is considered appropriate as well.


Keywords


the Contravention Code, the Penal Code, connected complementarily, the person in a position of res­pon­sibility, natural person, legal person, small proportions, entrepreneurial activity, hooliganism.

Full Text:

PDF

References


În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

Notă informativă la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. [Accesat: 28.03.2017] Disponibil: http://www.parlament.md/ ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3155/language/ro-RO/Default.aspx

POPOV, R. Subiectul infracțiunilor prevăzute în Capitolele XV și XVI din Partea Specială a Codului penal. Chișinău: CEP USM, 2012. 315 p. ISBN 978-9975-71-307-8

BĂBĂLĂU, D. Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016. 304 p. ISBN 978-9975-53-731-5

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.388-398.

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. [Accesat: 29.03.2017] Disponibil: http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte/ proiect_de_ lege_pregatit_pentru_Guvern.pdf

Notă informativă la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. [Accesat: 29.03.2017] Disponibil: http://www.justice.gov.md/ public/files/proiecte/proiect_de_lege_pregatit_pentru_Guvern.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.