IMPORTANȚA ȘI ROLUL MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER EDUCATIV

Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Maria STRULEA

Abstract


De fiecare dată, când se pune problema tragerii la răspundere penală a minorului, este necesar să se analizeze minuțios, complex, multiaspectual circumstanțele cauzei și influența pedepsei penale asupra comportamentului minorului, căci, de multe ori, scopul pedepsei penale poate fi realizat și prin aplicarea altor constrângeri mai lejere, care nu lasă amprenta dură a unei pedepse penale și nu supune minorul la restricții care îl pot afecta emoțional și psihologic. Legea penală a Republicii Moldova prevede măsurile de siguranță cu caracter educativ care pot fi aplicate minorilor în prezența condi­țiilor legale. Acestea, nefiind pedepse penale și având scopul de a înlătura un pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală, reprezintă o alternativă legală care, în contextul unei justiții restaurative, sunt absolut necesare și trebuie aplicate în fiecare situație posibilă.

THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF THE EDUCATIONAL COERCIVE MEASURES

Each time when it is necessary to decide regarding the criminal liability applied toward the minor (juvenile), it is important to analyze very thoroughly and multilateral the circumstances of the case and the influence of criminal punishment on minor’s behavior, because the purpose of criminal punishment could be achieved also by applying other coercive measures which do not imply restrictions that criminal punishment does and there is no negative emotional or psychological impact over the minor. Educational coercive measures are not criminal punishments and are aimed at eliminating a danger and at preventing the commission of acts set forth in criminal law, representing a legal alternative within restorative justice system and must be applied in each possible situation.


Keywords


minor, criminal liability, criminal punishment, educational coercive measures, pre-sentence report, probation, probation program, psycho-social program.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova, în vigoare din 12 iunie 2003.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în vigoare din 12 iunie 2003.

Recomandarea Oficiului Central de Probațiune nr.25 din 29.12.2014.

STRULEA, M., GUREV, D. Delincvenţa juvenilă. Chişinău: CEP USM, 2013. 316 p.

Codul de executare al Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004.

Instrucțiunea Oficiului Central de Probațiune nr.103 din 09.09.2013.

SPOIALĂ, AL. Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor. Ed. a 2-a. Chişinău: Centrul Editorial al UASM, 2009, p.62.

Hotărârea Guvernului nr.732 din 16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică.

Codul educaţiei al Republicii Moldova, în vigoare din 23.11.2014.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.7 din 16.02.2017.

Legea cu privire la probaţiune, nr.8 din 14.02.2008.

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016 -2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.