PREVENIREA CRIMINALITĂȚII RELIGIOASE ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ ȘI EXTRAPENALĂ A ROMÂNIEI

Alexe JEFLEA

Abstract


Acest articol este consacrat constatărilor de lege lata privind protecția libertății religioase și prevenirea prozelitismului abuziv în legislația penală și extrapenală a României.

Analiza problemei conturate a pornit de la: clarificarea noțiunii de religie; recunoașterea postulatului științific conform căruia adevărata cauză a manifestărilor de intoleranță religioasă constituie diversitatea interpretărilor aduse textelor religioase; trecerea în revistă a legislației penale şi extrapenale ce reglementează rapoarte în domeniul religiei; analiza detaliată a conceptelor doctrinare întâlnite în sociologie, teologie și criminologie. Sunt propuse spre utilizare științifică pentru știința criminologică două definiții ale autorului privind prozelitismul abuziv și criminalitatea religioasă.

Prevention of religious criminality in penal and extra-penal legislation of Romania

This article is dedicated to the provisions of lege lata regarding protection of the religious freedom and prevention of the abusive proselytism in penal and extra-penal legislation ofRomania.

Namely the analysis has been performed being based on clarification of the notion of religion and its nature; ackno­wledgment that the real cause of religious intolerance constitutes the diversity of interpretations which are formulated concerning the religious texts; generalization of penal and extra-penal legislation which regulates relationships in the domain of religion; detailed analysis of scientific concepts met in sociology, theology and criminology. The author has proposed for a scientific use, especially for criminology, two definitions of abusive proselytism and religious criminality.


Keywords


religion, abusive proselytism, religious convictions, religious freedom, religious criminality, religious harassment, religious worship, religious pluralism

Full Text:

PDF

References


DINU M.-Ș. Dimensiunea etnico-religioasă a securităţii. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007, p.11.

Securitate națională și religia. http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/securitatea_nationala_si_religia.pdf

Convenție privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951. http://www.unhcr-centraleurope.org/_ assets/files/content/resources/pdf_ro/conventions/refugee_convention/1951_Convention_ROM.pdf

Protocol privind Statutul refugiaţilor din 31 ianuarie 1967. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=32365

Stat şi religii în România – o relaţie transparentă? Copyright 2008 APADOR-CH. http://www.apador.org/publicatii/raport_stat_religii.pdf

HOLBEA, Gh., OPRIŞ, D., OPRIŞ, M., JAMBORE, G. Ora de religie – cunoaştere şi devenire spirituală: Lucrare tipărită cu binecuvantarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Bucureşti: Editura Basilica a Patriarhiei Române, Apostolat educațional, 2010, p.5.

DUMEA, E. Cultura și religia în Europa: materiale suplimentare. http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/II_Cultura_si_religie_in_europa.pdf

În: Monitorul Oficial al României. Partea I. 2007, nr.11.

În: Monitorul Oficial al României. Partea I. 2006, nr.626.

În: Monitorul Oficial al României, 10 ianuarie 2011.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Roma, 4.XI.1950) amendată de Protocoalele nr.11 şi 14, însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13. http://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf

Raportul internațional privind libertatea de religie. https://www.state.gov/documents/organization/132848.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.