CONVERGENȚA MASS-MEDIEI CA PROCES: ABORDĂRI CONCEPTUALE

Maria GUGULAN

Abstract


În ultimii ani, drept urmare a dezvoltării tehnologiei digitale, convergența media s-a impus ca un curent dominant în jurnalism. Aceasta este definită de numeroși cercetători ca proces inovator care presupune o abordare nouă a selectării, producției și difuzării de știri, prin utilizarea tuturor tipurilor de media accesibile. Cu toate acestea, nu există o definiție agreată universal a acestui fenomen, devenind asfel un concept cu semnificații multiple. Unii cercetători au descris convergența ca amestec între mass-media și industriile telecomunicațiilor și computerelor, alții conceptualizează con­vergența ca proces în continuă evoluție, care depinde de capacitatea jurnaliștilor de a se adapta noilor schimbări. Cert este ca fenomenul convergență modifică relația dintre tehnologie, industrie, piețe, genuri existente, precum și logica operațională a instituțiilor mass-mediei și cea prin care consumatorul tratează informațiile.

MEDIA CONVERGENCE AS A PROCESS: CONCEPTUAL APPROACHES

In recent years, following the development of digital technology, media convergence has emerged as a dominant trend in journalism. It is defined by many researchers as a discovery process that requires a new approach to selection, production and dissemination of news, using all media available. However, there is no universally agreed definition of this phenomenon, becoming a concept with multiple meanings. Some researchers have described convergence as a mixture between media and telecommunications and computer industries, others conceptualize convergence as a evolving process that depends on the ability of journalists to adapt to new changes. The fact is that the phenomenon of convergence change the relationship between technology, industry, market, existing genres, as well as operational logic of media institutions and that which the consumer treat the information.


Keywords


convergence, media, concept, process, digital technology, convergent journalism, traditional journalism.

Full Text:

PDF

References


Dicționarul Explicativ al Limbii Române. [Accesat: 4.01.2017] Disponibil: https://dexonline.ro/definitie/convergenta

POOL, Ithiel de Sola. Technologies of Freedom. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983. 229 p. ISBN 10: 0674872339, ISBN 13: 9780674872332

NEGROPONTE, N . Being Digital. New York: Alfred A.Knopf, 1995. 243 p. ISBN 0-679-43919-6

MCLUHAN, M. Understanding Media: The Extension of Man. New York: McGraw- Hill, 1965. 318 p. ISBN 81-14-67535-7

ȘUȚU, R.M. Fără granițe: Efectele digitalizării în redacțiile de știri. București: Editura Universității din București, 2015. 276 p. ISBN 978-606-16-0626-9

FAGERJORD, A., STORSUL, T. Questioning Convergence. [Accesat: 19.05.2015] Disponibil: https://www.duo.uio.no/ bitstream/handle/10852/37257/Ambivalence%20Fagerjord%20%26%20Storsul.pdf?sequence=1

Legea nr.69 din 27.03.2008. [ Accesat: 27.02.2017] Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=327615

Hotărârea nr.240 din 08.05.2015. [Accesat: 27.02.2017] Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=358959

Wikipedia. [Accesat: 10.04.2017] Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldtelecom

Green Paper on convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology sectors, and the Implications for Regulation – Towards an Information Society Approach, European Commission, COM (97)623, 3.12.1997. [Accesat: 20.12.2016]. Disponibil: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24165_fr.htm

KOLODZY, J. Convergeance explained: Playing Catch-up with the News Consumer. In: AUGUSTE, E.G., JEFFREY, S. WILINSON (coord.). Understanding Media Convergeance. The State of the Field. New York: Oxford University Press, 2009, p.31-51.

STEPHEN, Q., DEIRDRE, Q.-A. The world-wide spread of journalism convergence. Refereed paper presented to the Journalism Education Conference, Griffith University, 29 November – 2 December, 2005, p.6. [Accesat: 19.11.2016] Disponibil: https://core.ac.uk/download/pdf/13967883.pdf

PAVLIK, J. Journalism and New Media. New York: Columbia University Press, 2001. 272 p. ISBN 9780231114837

DEUZE, M. Media work. Cambridge: Polity Press, 2007. 278 p. ISBN 9780745639253

BURNETT, R., MARSHAL, P.D. Web theory: An introduction. London: Routledge, 2003. 242 p. ISBN 978041523 8342

GASCHER, M. Convergența media, 2011. [Accesat: 7.11.16] Disponibil: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/media-convergence/

JENKINS, H. Dirigée par Eric Maigret. La culture de la convergeance. De médias au transmédia. Paris: Armand Colin, 2013. 336 p. ISBN 978-2-200-27915-8

JENKINS, H. Convergence? I diverge. In: Technology review, 2001, no.104. [Accesat: 21.05.15] Disponibil: http://www.technologyreview.com/article/401042/convergence-i-diverge/page/2/

FISHER, H.A. Developing Media Managers for Convergeance: A Study of Management Theory and Practice for Managers of Converged Newsrooms. In: GRANT, A.E., WILKINSON, J.S. Media Convergence. The State of the Field. New York: Oxford University Press, 2009, p.135-150.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.