EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR ACORDURILOR ANTICONCURENȚIALE

Ilie CRECIUN

Abstract


Reglementarea și limitarea acordurilor anticoncurențiale nu sunt cunoscute doar statelor contemporane. Reglementări și prohibiții ale acordurilor anticoncurențiale sunt cunoscute încă din anul 18 î.Hr. Reglementările au evoluat în timp și au existat abordări diferite: de la neinterzicerea acordurilor anticoncurențiale – perioada breslelor, la interzicerea absolută a acestora – Legea lui Sherman, 1890, SUA.

DEVELOPMENTS OF REGULATIONS ANTICOMPETITIVE AGREEMENTS

Regulation and limitation of anticompetitive agreements are not known only to contemporary states. Regulations and prohibitions of anticompetitive agreements are known since18 a.Ch. Regulations have evolved over time and they had have different approaches: from non-prohibiting anticompetitive agreements – during of guilds, to the absolute prohibition of them – Sherman Antitrust Act, 1890, USA.


Keywords


competition, anticometitive agreements, cartel, antitrust policy, procompetitive regulations.

Full Text:

PDF

References


ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спеку-лятивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010, c.113.

History of competition law. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_competition_law. [Accesat: 03.01.2017].

ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спеку¬ля-тивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский уни-верситет дружбы народов, 2010, c.116.

History of competition law. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_competition_law. [Accesat: 03.01.2017]

CĂRPENARU, S. Drept comercial român. Ediția a III-a. București: ALL Beck, 2000, p.4.

Guild. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/Guild [Accesat: 06.01.2017]

GELIHORN, E., KOVACHIC, W.E. Antitrust Law and Economics in a Nutshell, 1994. Apud: ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спекулятивным моно¬по-лиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010, c.120.

Исторические факты о монополиях и конкуренции. Disponibil: http://web-mistress.livejournal.com/126356.html. [Accesat: 05.01.2017].

История возникновения интеллектуальной собственности. Disponibil: http://intellect-pravo.ru/history.html. [Accesat: 06.01.2017].

ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спеку¬ля-тивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010, c.121.

Ibidem, p.123.

Ibidem, p.130-131.

CĂRARE, V., GORINCIOI, C. Evoluția dreptului concurenței. În: Legea și Viața, 2016, nr.5, p.10.

GARY HULL. The abolition of antitrust. În traducerea: НЕКИПЕЛОВ, А.Д. Об отмене антимонопольного законодательства в США. Москва: Эком Паблишерз, 2008, c.53.

Ibidem, p.98.

Ibidem, p.98, 177.

CĂRARE V., GORINCIOI C. Evoluția dreptului concurenței. În: Legea și Viața, 2016, nr.5, p.10.

Исторический обзор. Disponibil: http://anticartel.ru/userdata/D1%80.pdf, p.54-55. [Accesat: 10.01.2017].

ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спекуля-тивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010, c.134.

Ibidem, p.146-147.

Federal Trade Comision: Guide to antitrust laws. Disponibil: https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/ guide-antitrust-laws/antitrust-laws. [Accesat: 10.01.2017].

Исторический обзор. Disponibil: http://anticartel.ru/userdata/D1%80.pdf, p.56. [Accesat: 10.01.2017].

Ibidem, p.57.

ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спекуля-тивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010, c.168.

JOSEP, E. DAVIES, I.E. Combinations for export under the Webb Act. In: The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Industries in Readjusment, 1919, vol.82. Disponibil: www.jstor.org/stable/1014302, p.150. [Accesat: 10.01.2017].

Robinson-Patman Act. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/Robinson%E2%80%93Patman_Act [Accesat: 12.01.2017].

Celler-Kefauver Act. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/Celler%E2%80%93Kefauver_Act [Accesat: 12.01.2017].

Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act. Disponibil: https://en.wikipedia.org/wiki/Hart%E2%80%93Scott% E2%80%93Rodino_Antitrust_Improvements_Act. [Accesat: 12.01.2017].

ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спекуля-тивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010, c.158-159.

ЖИДКОВ, О.А. Законодательство о капиталистических монополиях: Избранные Труды. Москва: Норма, 2006, с.563. Аpud: ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спекулятивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010, c.141-142.

ЖИДКОВ, О.А. Развитие буржуазного законодательства о монополиях и картелях в Германии, c.117-118. Disponibil: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132537. [Accesat: 14.01.2017].

Resolutions, Twenty-sixth Conference Interparliamentary Union, London, July 16-22, 1930. In: Advocate of Peace through Justice, november 1930, vol. 92, nr. 4, p. 269. Disponibil: https://www.jstor.org/stable/20681503?seq=1# page_scan_tab_contents. [Accesat: 12.01.2017].

ЖИДКОВ, О.А. Развитие буржуазного законодательства о монополиях и картелях в Германии, c.118. Disponibil: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132537. [Accesat: 14.01.2017].

ПИСЕНКО, К.А. Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия локальным спекуля-тивным монополиям до современной системы антимонопольного регулирования. Москва: Российский уни-верситет дружбы народов, 2010, c.168-169.

Ibidem, p.176-177.

Politica în domeniul concurenței în Uniunea Europeană. Disponibil: http://beta.ier.ro/documente/formare/Politica_ concurenta.pdf, p.5. [Accesat: 15.01.2017].

Comunicarea Comisiei Europene. Orientări privind aplicarea articolului 81(3) din TCE. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2004, nr.C 101. Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV: l26114&from=RO [Accesat: 15.01.2017].

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 18.06.2013 în cauza C-681/11, pct.39. Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011CJ0681&from=RO. [Accesat: 16.01.2017].

Regulamentul (CE) nr.1/2003 al Consiliului UE din 16.12.2002. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2002,

nr.8, vol.01. Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&qid= 1484500998499&from=en. [Accesat: 15.01.2017].

TIHAMER, Toth. Антимонопольное право Европейского Cоюза. Budapesta: Complex, 2007, c.66.

Hotărârea Guvernului R.S.S. Moldova. „Cu privire la măsurile urgente de demonopolizare a economiei naţionale a R.S.S. Moldova”, nr.2 din 04.01.1991. În: Buletinul Oficial din 04.01.1991. Disponibil: http://lex.justice.md/ index.php?action=view&view=doc〈=1&id=300051. [Accesat: 20.01.2017].

Legea cu privire la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, nr.906 din 29.01.1992. În: Monitorul Parlamentului, 1992, nr.2, art.46.

Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Legea cu privire la protecţia concurenţei, nr.1103 din 30.06.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.1205.

MAXIM I., BULMAGA, O. Problematica definirii și clasificării concurenței. În: Analele Ştiințifice ale Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, 2013, vol.XI, p.33.

Legea concurenței, nr.183 din 11.07.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012, nr.193-197, art.667.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.