EFECTUL EX TUNC AL HOTĂRÂRII CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ

Igor DOLEA

Abstract


În acest articol este abordată problema retroactivității hotărârii Curții Constituționale în domeniul penalului. Actuali­tatea este determinată de soluții neunitare propuse în doctrina și jurisprudența Curților Constituționale din țările europene. În acest sens s-a stabilit ca obiectiv identificarea unui model compatibil pentru Republica Moldova, utilizându-se, inclu­siv, metoda comparativă. Este analizat efectul hotarârilor Curții Constituționale în raport cu legea penală, precum și efectul retroactiv al legii materiale și procesuale. O problemă distinctă abordată ține de respectarea principiului securității rapor­turilor juridice în cazul aplicării efectului retroactiv al hotărârii Curții Constituționale și revizuirea ca un mecanism procesual de reparare a dreptului constituțional afectat. Sunt propuse unele soluții pentru sistemul național de drept.

EX TUNC EFFECT OF THR CONSTITUTIONAL COURT RULLINGS IN PENAL FIELD

This article approaches the issue of the retroactivity ofConstitutional Courtrulings in penal law. The actuality is deter­mined by the non uniform solutions in doctrine and jurisprudence of the Constitutional Courts of European countries. There­fore, the subject matter of the article is to identify a proper method for Republic ofMoldova, being applied the compara­tive method. It is analyzed the effects of theConstitutional Courtrulings with regard to penal law as well as the retroactivity of the material in the procedural law. A separate issue raised is related to the principle of legal certainty, in case of the application of the retroactive effect of the Constitutional Court ruling and the revision as a procedural mechanism that repairs the damaged constitutional law. In this article, are suggested several solutions for national law system.


Keywords


Constitutional Court, rule of law, legal certainty, the effect of the rulling, unconstitutionality, legal relations, retroactive effect, penal revision.

Full Text:

PDF PDF

References


Hotărârea celei de-a doua Camere din 23 octombrie 1951, 2 BvG 1/51. In: Selecție de decizii ale Curții Constituționale Federale a Germaniei. București: C.H. Beck, 2014, p.44.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind interpretarea articolului 140 din Constituţie, nr.33 din 10 octombrie 2013.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.3 din 23.02.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) şi (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv). Curtea a stabilit un termen pentru instanţele de judecată, în care acestea urmau să se conformeze cu hotărârea Curţii referitor la termenele de ţinere a persoanelor în stare de arest.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.9 din 29.04.2016 privind modul de executare a Hotărârii Curții Constituționale nr.3 din 23 februarie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) şi (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv).

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.13 din 15.05.2015 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr.261 din 01.11.2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 125 lit.b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală şi a unor prevederi din articolele 2 lit.d) şi 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (faptele care constituie practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător) în care Curtea a recunoscut constituțional articolul 125 litera b) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002, în măsura în care în redacţia dată nu este interpretat ca incriminând fapta desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă.

Decizia Curții Constituționale a Republicii Lituaniene din 19 decembrie 2012 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1039/content

Constitution of Portugal [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf

Constitution of Poland [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

Federal constitutional law of Austria [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/ Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf

Law on Constitutional court of Letonia [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/2016/02/ 04/constitutional-court-law/

Act on constitutional court of Hungary [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.mkab.hu/download.php?d=64

Decision no. 10/1992 of 25 February 1992 of the Constitutional Court of Hungary [Accesat 15.02.2017] Disponibil: https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress/downloads/landesberichte/LB-Lituanie-EN.pdf

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 21 December 2009 No. 2009-43-01 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1113/content)

Decizia Curții Constituționale a Republicii Lituaniene din 19.12.2012 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.lrkt.lt/en/courtacts/search/170/ta1039/content. Curtea a făcut referință și la deciziile sale anterioare din 13.12.2004 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: Lithuania http://www.lrkt.lt/en/court.acts/search/170/ta1279/content din 05.07.2007 Lituania http://www.lrkt.lt/en/courtacts/search/170/ta1391/content şi din 04.07.2008 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: Lituania http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta1412/content

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.16 din 25.07.2013 pentru controlul constituţionalităţii art.XI pct.16 din Legea nr.29 din 06.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

TANOVICEANU, I. Tratat de drept şi procedură penală. Vol.1. Bucureşti: Curierul Judiciar, 1924.

BÎRSAN, C. Convenţia europeană a drepturilor omului, comentariu pe articole. Vol.1. Bucureşti: C.H. Beck, 2005.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Jamil c. Franței, Hotărârea din 8 iunie 1995 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: ECHR.coe.int hudoc

MATEUŢ, Gh. Tratat de procedură penală. Vol.1. Bucureşti: C.H. Beck, 2007.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Silver ș.a. c. Regatului Unit. Hotărârea din 25 martie 1983 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil:ECHR.coe.int hudoc

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Păduraru c. României. Hotărârea din 1 decembrie 2005 [Accesat: 15.02.2017]Disponibil:ECHR.coe.int hudoc

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Brumărescu. Hotărârea din 29 octombrie 1999 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil:ECHR.coe.int hudoc

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Lungoci c. României. Hotărârea din 26 aprilie 2006 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil:ECHR.coe.int hudoc (62.710/00)

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.16 din 25 iunie 2013 pentru controlul constituţionalităţii art.XI pct.16 din Legea nr.29 din 6 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.10 din 10.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 345 alin.(2) din Codul contravențional (individualizarea sancțiunii).

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.25 din 13.10.2015 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.14 din 27.05.2014 pentru controlul constituţionalităţii art.II al Legii nr.56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova (prescripţia tragerii la răspundere penală).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Perez c. Franței. Hotărârea din din 12 februarie 2004 [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: ECHR.coe.int hudoc.

BECCARIA, C. Despre infracţiuni şi pedepse. Bucureşti: Rosetti, 2001, p.133.

CELŢOV-BEBUTOV, M. Curs ugolovno-proțessualnogo prava. Sankt-Peterburg: Alifa, 1995.

Code_of_Criminal_Procedure [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ stpo/ englisch_stpo.html

Code_of_Criminal_Procedure [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte= LEGITEXT000006071154

Articolul 465 Codul de procedură penală al României (Legea nr.135/2010). Bucureşti: Hamangiu, 2010.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, nr.66 din 05.04.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.155-159/510.

Code_of_Criminal_Procedure [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=199348

Code_of_Criminal_Procedure [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://www.vks.bg/english/vksen_p04_03.htm

Code_of_Criminal_Procedure [Accesat 15.02.2017] Disponibil: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/90034/64/en/pdf

Code_of_Criminal_Procedure [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: http://upkod.ru/chast-3/razdel-15/glava-49/st-413-upk-rf

Code_of_Criminal_Procedure [Accesat: 15.02.2017] Disponibil: https://www.unodc.org/tldb/pdf/Azerbaijan_Code_ of_Criminal_Procedure_Full_text.pdf

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.16 din 25 iunie 2013 pentru controlul constituţionalităţii art.XI pct.16 din Legea nr.29 din 6 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.