ANSAMBLUL TRĂSĂTURILOR DISTINCTE ALE SUVERANITĂȚII ȘI INDEPENDENȚEI ÎN CONDIȚIILE STATULUI FEDERATIV ȘI CONFEDERATIV

Andrei GUCEAC

Abstract


Orice stat suveran și independent deține dreptul exclusiv de a decide liber asupra formei de guvernământ, structurii de stat și regimului politic, indiferent de nivelul de dezvoltare economic, capacitatea militară și mărimea teritoriului.

Noul mileniu a venit cu o serie de transformări provocatoare pentru state, inclusiv pentru cele din cadrul Uniunii Europene. Datorită acestui fapt, statele se află în poziția de a găsi un nou echilibru, un nou format pentru a face față evoluției sociale, economice și tehnologice. Indubitabil, suveranitatea de asemenea a fost supusă unor transformări în urma cărora a căpătat noi trăsături, proces ce s-a soldat cu ajustarea conceptului clasic al suveranității la realitățile sociale.

THE SET OF DISTINCT FEATURES OF SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE UNDER THE MODEL OF FEDERAL AND CONFEDERAL STATE

Every sovereign and independent state holds the exclusive right to decide freely on the form of government, structure or political regime regardless of the economic level, the military capacity and the size of the state’s territory.

The new millennium came with a series of challenging transformations for the states, including for those from European Union. Due to this, the states were placed in the position of finding a new balance, a new format to face the social, economical and technological evolution. Undoubtedly the sovereignty has undergone through some transformations as well and gained new features that adjusted its concept to the social realities.


Keywords


sovereignty, independence, federation, confederation, European Union.

Full Text:

PDF

References


EBZEEV, B. Problemele suveranității și organizării statale în jurisprudența Curții Constituționale a Federației Ruse. În: Suveranitatea și structura de stat în condițiile țărilor plurietnice. Conferință internațională, Chișinău, 22-23 septembrie 2006. Chișinău: Balacron, 2007, p.44.

IONESCU. Cr. Tratat de drept constituțional contemporan. Ediția a 2-a. București: C.H. Beck, 2008, p.140.

DRĂGANU, T. Drept constituțional și instituții politice. Vol.I. Târgu-Mureș, 1993, p.180.

DELEANU, I. Instituții și proceduri constituționale în dreptul roman și în dreptul comparat. București: C.H. Beck, 2006, p.97.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Москва, 1996, c.114.

GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituțional. Vol.I. Chișinău, 2001, p.102-103.

IONESCU, Cr. Op.cit. p.140, 143.

DELEANU, I. Op. cit., p.95.

DRĂGANU, T. Drept constituțional și instituții politice. Tîrgu-Mureș: Lumina LEX, 2000, p.233, 226.

POPA, V. Drept constitutional și instituții politice: Curs de prelegeri. Chișinău, 2009, p.39.

IONESCU, Cr. Op. cit., p.143.

ARSENI, Al., IVANOV, V., SUHOLITCO, L. Dreptul constituțional comparat. Chișinău, 2003, p.62.

DELEANU, I. Op. cit., p.98.

Ibidem, p.126-127.

Apud: CIOBANU, D., DUCULESCU, V. Drept constituțional român. București: Hyperion XXI, 1993, p.29.

Ibidem.

MARINESCU, C.Gh. Quo vadis națiunea și Uniunea Europeană? Iași: SAMIA, 2013, p.102.

Constituția Indiei. http://www.constitution.org/cons/india/p01003.html.

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/2/419.html.

TUCKER, G. View of the Constitution of the United States with Selected Writings. Indianapolis, Liberty Fund, 1999, p.32.

Al. de TOCQUEVILLE. Depsre democrație în America. Vol.I. București: Humanitas, 2005, p.156.

МЕЛЕШКО, Е.Д., ВЕРХОВСКИЙ, Д.А. Oсобенности русской философии права. Понятие права в теории федерализма. В: Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Выпуск №3 (224), том 35, 2016, c.34.

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/writings.htm.

MINKINNEN, P. Sovereignty, Knowledge, Law, Oxon, Routledge, 2009, p.38.

Ibidem, p.39.

https://www.law.cornell.edu/constitution/articleiv#section3.

KELSEN, H. General Theory of Law and State. Massachusetts: Harvard University, 2009, p.182.

WILLOUGHBY, W. The Fundamental Concepts of Public Law. In: California Law Review, vol.13, no.6 (Sep., 1925), p.523-525.

ЛЕВИН, И.Д. Суверенитет. Москва: Юридический Центр Пресс, 2003, с.270.

DUGUIT, L. Law in the Modern State. Kessinger Publishing, 2008, p.121.

ЛЕВИН, И.Д. Op. cit., p.241.

GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituțional. Vol.I. Chișinău, 2001, p.105.

Constituția Federală a Confederației Elvețiene. https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/constituc5a3ia-federalc483-a-confederac5a3ieielvec5a3iene-romanian.pdf.

Constituția Bosniei și Herțegovinei. https://constitutii.wordpress.com/2013/02/09/constitutia-bosniei-si-hertegovinei/.

Constituția Federației Ruse. http://www.constitution.ru/.

Ibidem.

PRILOT, M., BOULOUIS, J. Institutions politiques et droit constitutionel. Sixieme edit. Paris, 1975, p.250.

IONESCU, Cr. Op. cit., p.142.

DELEANU, I. Op. cit., p.99.

ARSENI, Al. IVANOV, V., SUHOLITCO, L. Op. cit., p.64.

GUCEAC, I. Op. cit., p.108-109.

CADOUX, C. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: Cujas, 1973, p.114. Apud: IONESCU, Cr. Op.cit. p.142.

IONESCU, Cr. Op. cit., p.142.

POPA, V. Op. cit., p.42-44.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.