ISTORIOGRAFIA CERCETĂRII RELAȚIILOR MOLDO-FRANCEZE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI INTEGRAȚIONIST EUROPEAN

Violeta COTILEVICI

Abstract


Până în prezent, în literatura de specialitate din străinătate, precum și în cea autohtonă nu există un studiu integru al relațiilor moldo-franceze. Fiind la o etapă incipientă de cercetare, relevante rămân tratatele și acordurile semnate între Franța și Republica Moldova, site-urile oficiale ale Ambasadei Franței în Republica Moldova, Ambasadei Republicii Moldova în Franța, Alianței Franceze din Moldova, Agenției Universitare a Francofoniei, al Guvernului Republicii Moldova și al Guvernului Republicii Franceze. Un rol aparte în studierea problemei în cauză (pentru partea teoretică a acesteia) au normele de drept diplomatic şi consular. Cercetarea fenomenului relaţiilor bilaterale se înscrie într-o serie de preocupări marcate de lipsa unei unanimităţi conceptuale. Referinţele, regăsite în studii politolo­gice, economice sau în publicistică, comportă un caracter destul de antrenant. Până la moment se menţine totuşi o caren­ţă evidentă în tratarea adecvată a acestui subiect.

HISTORIOGRAPHY OF THE RESEARCH OF MOLDOVAN-FRENCH RELATIONS WITHIN THE EUROPEAN INTEGRATIONIST PROCESS

Until the present in the national and international literature of specialty there is not an integral study of the Moldovan-French relations. Being at an early stage of research, the main sources are the treaties and agreements signed between France and Republic of Moldova, the oficial sites of the French Embassy in the Republic of Moldova, the Embassy of the Republic of Moldova in France, of the French Alliance from Moldova, of the Francophone University Agency, of the Government of Republic of Moldova and of the Government of the French Republic. A special role in the studing of this subject represent the diplomatic and consular law norms. The research of the phenomenon ”bilateral relations” is part of a number of concerns marked by a lack of a conceptual unanimity. The references found in politological, economical studies and in the press, have a quite interesting character. Till now is maintained an evident deficiency in the adequate treatment of this topic.


Keywords


bilateral relations, integrationist process, foreign policy, autochthonous science, literature of specialty, historiographical analysis, research.

Full Text:

PDF

References


Hotărâre pentru aprobarea Concepţiei politicii externe a Republicii Moldova, nr.368 din 08.02.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr.020. [Accesat: 09.09.2015].

Disponibil:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=306955.

CEBOTARI, S., SACA, V., COROPCEAN, I. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor inte-graționiste: Monografie. Chișinău, 2008. 180 p.

Tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. Vol.18 (1990-1998). În: Moldpress, Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Chișinău, 1999, p.412-415.

Acordul de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze. [Accesat: 26.03.2016] Disponibil:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=356851.

Moldova şi Franţa au semnat un acord de cooperare în domeniul patrimoniului cultural. [Accesat: 29.06.2016]. Disponibil: http://www.infotag.md/populis-ru/222529/.

GHEORGHIU, V. Relaţiile politice dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Chişinău: IPP, 2007.

NEGUŢA, A. Relaţiile economice moldo-franceze. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2007, nr.1 (XXXX). Chişinău: CEP USM, 2007.

SPINEI, Gh. Drumul greu spre europenizare. În: Moldova Suverană, 1991, nr.28, p.2.

NEGUȚA, A. Relaţiile economice moldo-franceze. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2007, nr.1 (XXXX). Chişinău: CEP USM, 2007.

NEGUȚA, A. Relațiile politice moldo-franceze. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2009, nr.1 (44), p.145-149. ISSN 1812-2566

NEGUȚA, A. Relaţiile moldo-franceze în sfera socioculturală. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2008, nr.3 (42). Chişinău: CEP USM, 2008, p.159-174. ISSN 1812-2566

NEGUȚA, A. Moldova şi Franta: 15 ani de relaţii diplomatice. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2007, nr.2 (37). Chişinău: CEP USM, 2007, p.145-156. ISSN 1812-2566

GONȚA, A. Imaginea Republicii Moldova în presa francofonă, anii 2005-2006. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2007, nr.1 (36). Chişinău: CEP USM, 2007, p.25-32. ISSN 1812-2566

Charte de la Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie, Antananarivo, le 23 novembre 2005 / Cadre stratégique décénal de la Francophonie 2004-2014//

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Cadre_strategique_decennal_de_la_Francophonie_2004-2014_.pdf

XIe Sommet de la Francophonie: La Declaration de Bucharest// http://www.moldavie.fr/spip.php?article449, 20.03.2010, 14.49 / Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, a participat la reuniunea a XI-a a francofoniei, la Bucureşti, publicat la 29 septembrie 2006// http://politicom.moldova.org/news/preedintele-parlamentului-marian-lupu-a-participat-la-reuniunea-a-xia-a-francofoniei-la-bucureti-18856 rom.html

La Constitution de la République Francaise (4 Octobre 1985). Titre XIV – De la francophonie et des accords d'association // http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre14

BOUTROS-GHALI, B. Emanciper la Francophonie. Paris: L’Harmattan, 2002.

CHAUPRADE, A. L’espace économique francophone. Pour une Francophonie integrale. Paris: Ellipses, 1996.

Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii 2008/2009. Comunicat de presă publicat la 12.02.2009// http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2499.

LEANCĂ, I. Evoluția relațiilor externe. Tranziția. Retrospective și perspective. Chișinău: Adept, 2002. 389 p.

CEREȘ, I. Republica Moldova în relațiile economice internaționale (1991-1995). Chișinău: Civitas, 1998. 159 p.

CEBOTARI, S., SACA, V., COROPCEAN, I. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste: Monografie. Chișinău, 2008. 180 p.

Politica externă a Republicii Moldova, 2009-2011: în sinteze şi dezbateri / Red. Lina Grâu. Chişinău: „MS Logo” SRL, 2011. 320 p.

Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008). Chişinău: Cartdidact, 2009. 192 p.

COJOCARU, Gh. Politica externă a Republicii Moldova: Studii. Chișinău: Civitas, 2001.

RUSNAC, Gh., MOȘNEAGA, V. În căutarea propriei căi. Concepția politicii externe a Republicii Moldova. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea II. Chișinău: USM, 1993, p.11-19.

BORȘ, V. Recunoașterea Republicii Moldova pe arena internațională. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea XII. Chișinău: USM, 1999, p.34-46.

BORȘ, V. Corelația dintre politica externă și politica internă. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Vol.II. Seria „Științe socioumanistice”. Chișinău, 2004, p.55-57.

CĂLDARE, Gh. Politica externă a Republicii Moldova. În: Relaţiile internaţionale în curriculumul universitar: bazele teoretico-metodologice / Coord. Valentina Teosa şi al. Chişinău: CEP USM, 2016, p.29-43. ISBN 978-9975-71-828-8

CĂLDARE, Gh., GORINCIOI, R. Politica externă: aspecte teoretice şi practice. În: Politologie / Coord. V.Mosneaga, Gh.Rusnac, V.Sacovici. Chişinău: CEP USM, 2007, p.346-357.

JUC, V. Politica externă. În: Republica Moldova. Ediția a 2-a revăzută și adăugată. Chișinău: Bons Offices SRL, 2010, p.706 -715.

JUC, V, COJOCARU, Gh. Politica externă. În: Republica Moldova pe calea modernizării. Studiu enciclopedic. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, 2015, p.228.

ROTARU, V. Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi desiderate: Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe politice. Chişinău, 2013. 31 p.

DIACON, M. Prevederi de politică externă în documentele programatice şi activitatea partidelor politice din Republica Moldova: Teză de doctor. Chişinău, 2015, p.41.

BURIAN, A. Relaţii internaţionale, politica externă şi diplomaţia: Curs de lecţii. Chişinău: CEP USM, 2007, p.208.

VARZARI, P. Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova). Chişinău: Pontos, 2013, p.220.

CEBOTARI, S., SACA, V. Configurarea politicii externe a Republicii Moldova în spaţiul integraţionist european. În: Studii internaţionale. Viziuni din Moldova, 2007, nr.4, p.53-74

CONACU, V. Problemele actuale ale politicii Republicii Moldova privind procesul de integrare europeană. În: Studii internaţionale. Viziuni din Moldova. 2008, nr.2-3, p.109-113.

SOLOMON, C. Cadrul normativ-legislativ de realizare a politicii externe a Republicii Moldova. În: Studii interna-ţio¬nale. Viziuni din Moldova, 2008, nr.2-3, p.95-101.

ANDRIEŞ, V. Dimensiuni politice ale procesului de integrare europeană: Teză de doctor în ştiinţe politice. Chişinău, 2009. 146 p.

BRAILLARD, Ph., DJALILI, M-Reza. Les relations internationales. Paris, 2016, p.55-62, ISBN 978-2-13-073675-2

PETITEVILLE, F. De la politique étrangère comme catégorie d'analyse des relations internationales. En: Critique internationale, 2003, no.20, p.59-63.

KESSLER, M-Ch. La politique étrangère de laFrance: Acteurs et processus. Paris: Presses de Sciences Po, Coll. «Référencesinédites», 1999. 499 p.

HILL, C. The Changing Politics of Foreign Policy Basingstoke. Palgrave/MacMillan, 2003. 376 p.

LEFEBVRE, M. La politique étrangère européenne. Paris: Presses Universitaires de France, 2016, 127 p.

MORIN, J.-F. La politique étrangère: Théorie, méthodes et références. Paris: Armand Colin, 2013. 315 p. ISBN 978-2200272227

KELSTRUP, M. European Integration and Political Theory, 1972, p.31-44. [Accesat: 09.09.2015]. Disponibil: htpp:www.d.p.lth.se/cml/classic-integration.txt.

ROSAMOND, B. Theories of European integration. New York: St. Martin’s Press, 2000. 73 p.

HAAS, E. Uniting of Europe. Stanford University Press, 2004. 641 p.

DELIVET, Ph. Les politiques de l’Union européenne. Paris, 2013. 287 p.

RAȚĂ, Gh. Integrare europeană: istorie, documente, analiză: Curs universitar. Chişinău, 2001, p.171-173.

БЕНЮК, В. Европейские интеграционные процессы. Теории, концепции, понятия. Кишинёв, 2006.

COJOCARU, Gh. Dilema politic versus economic în construcţia europeană. GAZETA SRL, 2006.

VASILESCU, Gr. Sarcini şi mecanisme interne de integrare europeană a Republicii Moldova. În: Studii internaţio-nale.Viziuni din Moldova /Col. red.: Teosa V. şi al. Chişinău: CEP USM, vol.8, 2008, nr.1(6), p.48-65.

VASILESCU, Gr. Strategii de integrare europeană pentru Republica Moldova. În: Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective / Cood. V.Teosa ş.a. Chişinău: CEP USM, 2011, p.255-263.

GARAZ, M. Integrarea Republicii Moldova în familia democrațiilor europene. În: Moldova și Lumea, 2001, nr.4.

BUTUCEANU, B. Молдова вступила в ВТО. În: Moldova și Lumea, 2001, nr.3.

LESCU, M. Planul de acțiuni UE- RM și mass-media. În: Moldova și Lumea, 2005, nr.2.

SACA, V., CEBOTARI, S. Republica Moldova între interesul național și vocația proeuropeană. În: Moldova și Lumea, 2004, nr.2, p.11-13.

CEBOTARI, S. Abordări teoretice ale fenomenului „proces integraţionist”. În: Studia Universitatis. Seria „Științe Sociale”, 2008, nr.4 (14), p.150-156.ISSN 1814-3199

SACA, V., VARZARI, P. Politici integraționiste în contextul modernizării social-politice a Republicii Moldova. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2015, nr.1(68), p.114-130. ISSN 1812-2566

TEOSA, V., STAMATIN, E. Relaţiile de cooperare dintre Consiliul Europei şi Republica Moldova în contextul integrării europene. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2010, nr.(49), p.107-121. ISSN 1812-2566

CIOBU, E. Sisteme internaţionale. În: Relaţiile internaţionale în curriculumul universitar: bazele teoretico-meto-dologice / Coord. Valentina Teosa şi al. Chişinău: CEP USM, 2016, p.44-54. ISBN 978-9975-71-828-8

KLIPII, I. Evoluția cadrului politic al problemei integrării europene. În: Moldova și integrarea europeană. Chișinău: Prut Internațional, 2001, p.11-12.

PRONIȚCHI, E. Vectorul european al Republicii Moldova la confluența intereselor externe ale României, Ucrainei și Rusiei. În: Republica Moldova și integrarea europeană. Cooperarea în Pactul de Stabilitate. Chișinău: Institutul de Politici Publice, 2003, p.42.

КОСЕНКО, С. Внешняя политика Франции: новые ориентиры и старые ошибки. В: Внешняя политика зару-бежных стран, 2014, №1(30), с.41-44.

ПАНЮЖЕВА, М. Французская политика Н.Саркози (2007-2012 гг.). В: События и люди, 2013, №11, с.118-124.

РИПЕР, Ж.-М. Современная Франция в международных отношениях. В: Франция на пороге перемен: эконо-мика и политика в начале XXI века: Сборник статей по итогам Всероссийской научной конференции (ИМЭМО РАН, 7 декабря 2015 года). Москва: ИМЭМО, РАН, 2016, с.10-16.

БОРКО, Ю.А. Франция в европейской интеграции: эволюция концепций и политики (1950-2015 гг.). В: Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века: Сборник статей по итогам Всеро¬с-сий¬ской научной конференции (ИМЭМО РАН, 7 декабря 2015 года). Москва: ИМЭМО, РАН, 2016, p.210-220.

ОБИЧКИНА, Е.О. Франция на рубеже XX-XXI веков: кризис идентичности: Монография. Москва: МГИМО, 2003, 137 с.

BURIAN, Al., BALAN, O., SERBENCO, E. Drept internaţional public. Ediţia a II-a. Chişinău: CEP USM, 2005.

NĂSTASE, D. Drept diplomatic şi consular. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2006.

ANGHEL, I.M. Dreptul diplomatic şi consular. Bucureşti: Lumina LEX, 1996.

BOROIU, C. Drept diplomatic şi consular: Sinteze. [Accesat: 09.09.2016]. Disponibil: http://www.scribd.com/doc/20115914/An-4-S-dr-diplomatic-SiConsular.

BONCIOG, A. Drept diplomatic. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2000.

NASTASE, A. ş.a. Drept diplomatic şi consular: Sinteze pentru examen. Bucureşti: ALL Beck, 2002.

BULL, H. Societatea anarhică. Un studiu asupra ordinii în politica mondială / Traducere M.Petruţ şi E.Plăcintar. Chişinău: Ştiinţa, 1998.

WIGHT, M. Politica de putere / Traducere F.Tudor. Chişinău: ARC, 1998.

JACQUIER, B. Relations internationales. Les acteurs du système international. Grenoble: Presses Universitaires, 1993.

GOMART, T. La relation bilatérale: un genre de l’histoire des relations internationales. En: Materiaux pour l’histoire de notre temps, 2002, vol.65, no.1. [Accesat: 07.09.2016] Disponibil:

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/articlemat_0769- 3206_num_65_1_403316.

GRIFFITS, M., O’CALLAGHAN, T. International Relations: The Key Concepts. London: Routledge, 2002.

CHARILLON, F. Politique étrangère: nouveaux regards. Paris: Presse de Sciences Po, 2002.

BALASTER, P., MOSER, C. Sur la voie du bilatéralisme: enjeux et conséquences. Vol.2, Strukturbeirichtarstattung, № 36/2. Berna, 2008.

BENIUC, V., RUSNAC, G. Conceptele şi noţiunile de bază ale diplomaţiei: Dicţionar. Chişinău: Tipografia Centrală, 1998.

ЦЫГАНКОВ, П.А. Tеория международных отношений. Москва: Гардарики, 2002.

EVANS, G., NEWNHAM, J. Dicţionar de relaţii internaţionale / Traducere: A.M. Ionescu. Bucureşti: Universal Dalsi, 2001.

SUR, S. Relations internationales. Paris: Montchrestien, 2006.

DUDĂU, R. Teoria relaţiilor internaţionale. Bucureşti, 2008.

MIRCEA, V. Diplomaţia publică. În: Cadran politic. Revistă de analiză şi informare politică, publicat în: Idei Con¬tem¬porane, 2005, nr.29. [Accesat: 11-04-2016] Disponibil: http://www.cadranpolitic.ro/view_article.asp?item=1866.

PUȘCAȘ, V. Relaţii internaţionale/transnaţionale. Cluj: Sincron, 2005.

BRATBERG, Ø. Bilateral Diplomacy in an Integrated Europe: the Co-existence of Institutional Orders? Working Paper №10, June 2007 by ARENA Center for European Studies, University of Oslo// [Accesat: 23.11.2015]. Disponibil: http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2007/papers/wp07_10.pdf.

JONSSON, C., HALL, M. Essence of Diplomacy. Studies in Diplomacy and International Relations. NewYork: Palgrave Macmillan, 2005.

GOMART, T. La relation bilatérale: un genre de l’histoire des relations internationales. En: Materiaux pour l’histoire de notre temps, 2002, vol.65, no.1. [Accesat: 07.09.2016] Disponibil:

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/articlemat_0769- 3206_num_65_1_403316.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.