Author Details

JEFLEA, Alexe, Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republic of

 • No 8(98) (2016) - Drept
  INFRACŢIUNI CE IMPLICĂ SEMNE DE EXTREMISM RELIGIOS: ASPECTE DE DREPT PENAL
  Abstract  PDF
 • No 8(98) (2016) - Drept
  CONSTATĂRI DE LEGE LATA PRIVIND PROZELITISMUL ABUZIV ŞI EXTREMISMUL RELIGIOS ÎN LEGISLAŢIA EXTRAPENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
  Abstract  PDF
 • No 3 (103) (2017) - Drept
  PREVENIREA CRIMINALITĂȚII RELIGIOASE ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ ȘI EXTRAPENALĂ A ROMÂNIEI
  Abstract  PDF
 • No 8 (108) (2017) - Drept
  IDENTITATEA RELIGIOASĂ ŞI INTOLERANŢA CONFESIONALĂ ÎN PRACTICA JUDICIARĂ PENALĂ ŞI EXTRAPENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
  Abstract  PDF
 • No 8 (108) (2017) - Drept
  UNELE CONSIDERENTE PRIVIND FENOMENUL RELIGIOS ÎN ȘTIINȚA CRIMINOLOGICĂ ROMÂNĂ
  Abstract  PDF
 • No 3 (113) (2018) - Drept
  О ПРИЧИННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕВИАНТНОСТИ И ПРЕСТУПНОСТИ
  Abstract  PDF
 • No 3 (113) (2018) - Drept
  SINTEZA REPERELOR CONCEPTUALE PRIVIND DEVIANȚA RELIGIOASĂ ÎN ACCEPȚIUNEA CRIMINOTEOLOGIEI MODERNE
  Abstract  PDF