Author Details

MARTIN, Daniel, Universitatea de Stat din Moldova

  • No 11 (2015) - Drept
    ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE (art.208 CP RM) vs PRINCIPIUL NEADMITERII TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ DE DOUĂ ORI PENTRU UNA ŞI ACEEAŞI FAPTĂ
    Abstract  PDF