Author Details

FORTUNA, Ghenadie, Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republic of

  • No 3 (103) (2017) - Drept
    OBIECTUL JURIDIC GENERIC ȘI OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE (art.2011 CP RM)
    Abstract  PDF
  • No 8 (108) (2017) - Drept
    VIOLENȚA ÎN FAMILIE ÎN MODALITATEA DE IZOLARE, INTIMIDARE, PRIVARE DE MIJLOACE ECONOMICE ȘI NEGLIJARE: ASPECTE JURIDICO-PENALE
    Abstract  PDF