Author Details

GÎRLA, Lilia, IDENTITATEA RELIGIOASĂ ŞI INTOLERANŢA CONFESIONALĂ ÎN PRACTICA JUDICIARĂ PENALĂ ŞI EXTRAPENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, Moldova, Republic of

  • No 8 (108) (2017) - Drept
    IDENTITATEA RELIGIOASĂ ŞI INTOLERANŢA CONFESIONALĂ ÎN PRACTICA JUDICIARĂ PENALĂ ŞI EXTRAPENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
    Abstract  PDF