Author Details

GÎRLA, Lilia, Universitatea de Stat din Moldova

 • No 11 (2015) - Drept
  INFRACŢIUNEA DE PRUNCUCIDERE ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL PRIN PRISMA NOILOR ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI A DECIZIILOR JUDECĂTOREŞTI
  Abstract  PDF
 • No 3(93) (2016) - Drept
  VICTIMA DETERMINĂRII LA SINUCIDERE (ART.150 CP RM): EXPLICAŢII PSIHOLOGO-PSIHIATRICE ÎN LUAREA DECIZIEI DEFINITIVE DE SUICID
  Abstract  PDF
 • No 3 (123) (2019) - Drept
  EVALUAREA JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE ÎN MATERIA FAPTELOR PENALE DE MALPRAXIS MEDICAL PENTRU PERIOADA ANILOR 2008-2018
  Abstract  PDF
 • No 3 (123) (2019) - Drept
  PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL MEDICAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI A REPUBLICII MOLDOVA
  Abstract  PDF
 • No 8 (128) (2019) - Drept
  NECESITATEA OCROTIRII JURIDICO-PENALE A SECRETULUI PROFESIONAL: CAZUL TAINEI SPOVEDANIEI ȘI AL ALTOR SECRETE RELIGIOASE
  Abstract  PDF
 • No 11 (2019) - Drept
  SECRETUL PROFESIONAL AL JURNALISTULUI ÎN VIZIUNEA LEGII PENALE ȘI A JURISPRUDENȚEI CtEDO
  Abstract  PDF
 • No 11 (2019) - Drept
  SECRETUL PROFESIONAL REPRODUCTIV CA OBIECT IMATERIAL AL ÎNCĂLCĂRII INVIOLABILITĂȚII VIEȚII PERSONALE: CONSTATĂRI DE LEGE LATA, VIZIUNI DOCTRINARE ȘI JURISPRUDENȚA C¬¬tEDO
  Abstract  PDF
 • No 3(133) (2020) - Drept
  PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL PRIN PRISMA INCRIMINĂRILOR PREVĂZUTE LA art.178, 259, 2601, 2602 CP RM
  Abstract  PDF