Author Details

GULCA, Lilia, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Moldova, Republic of

  • No 8 (108) (2017) - Drept
    EVOLUŢIA SISTEMULUI FISCAL CA PARTE INTEGRANTĂ A DREPTULUI FISCAL ÎN ACTUALUL STAT MOLDOVENESC
    Abstract  PDF