Author Details

CREŢU, Mihail, Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republic of

  • No 8(98) (2016) - Ştiinţe Politice
    DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA
    Abstract  PDF
  • No 8 (108) (2017) - Ştiinţe Politice
    ATITUDINILE ȘI COMPORTAMENTELE DIASPOREI REDEFINESC SEMNIFICAȚIILE ȘI ROLURILE MASS-MEDIA. CAZUL MOLDOVENILOR DIN AFARA REPUBLICII MOLDOVA STABILIȚI ÎN ITALIA, FEDERAȚIA RUSĂ ȘI SPANIA
    Abstract  PDF