Author Details

CORCEA, Nicolae, Universitatea de Stat din Moldova

 • No 3 (83) (2015) - Drept
  VIOLENŢA ÎN FAMILIE DIN PERSPECTIVA CRIMINALISTICII, CRIMINOLOGIEI ŞI A DREPTULUI PENAL
  Abstract  PDF
 • No 8 (88) (2015) - Drept
  VICTIMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL: INTERPRETĂRI ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA
  Abstract  PDF
 • No 11 (2015) - Drept
  CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
  Abstract  PDF