Author Details

BERDILO, Rodica, Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republic of

 • No 8 (118) (2018) - Drept
  ACTELE DE VIOLENȚĂ ALE VICTIMEI ÎN CONTEXTUL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ART.146 DIN CODUL PENAL
  Abstract  PDF
 • No 11 (2019) - Drept
  OBIECTUL JURIDIC AL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA art.146 DIN CODUL PENAL
  Abstract  PDF
 • No 8(138) (2020) - Drept
  ACȚIUNEA ȘI INACȚIUNEA CA FORME ALE FAPTEI PREJUDICIABILE PREVĂZUTE LA art. 146 DIN CODUL PENAL
  Abstract  PDF
 • No 3(143) (2021) - Drept
  RESPONSABILITATEA REDUSĂ ȘI STAREA EMOȚIONALĂ A SUBIECTULUI INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.146, 147 ȘI 156 DIN CODUL PENAL
  Abstract  PDF
 • No 8(148) (2021) - Drept
  ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU OMORUL SĂVÂRȘIT ÎN STARE DE AFECT ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL
  Abstract  PDF