Author Details

CUJBA, Rodica, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Universitatea Tehnică a Moldovei

  • No 3 (123) (2019) - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
    MĂSURAREA VIZIBILITĂȚII PRODUCȚIEI ȘTIINȚIFICE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA: ANALIZĂ BIBLIOMETRICĂ ȘI ALTMETRICĂ
    Abstract  PDF