Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 8 (118) (2018) ABORDĂRI PRELIMINARE ASUPRA CONCEPTULUI „INTEGRARE A MINORITĂȚILOR ETNICE” ÎN DOCTRINA JURIDICĂ Abstract   PDF
Andrei IOVU
 
No 11 (2015) ABUZUL DE PUTERE SAU ABUZUL DE SERVICIU: DELIMITAREA ILICITULUI PENAL DE CEL CONTRAVENŢIONAL Abstract   PDF
Adriana EŞANU
 
No 8 (118) (2018) ACTELE DE VIOLENȚĂ ALE VICTIMEI ÎN CONTEXTUL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA ART.146 DIN CODUL PENAL Abstract   PDF
Rodica BERDILO
 
No 8 (108) (2017) ACTUL TERORIST SĂVÂRŞIT CU APLICAREA ARMELOR DE FOC SAU A SUBSTANŢELOR EXPLOZIVE (lit.c) alin.(2) art.278 CP RM) Abstract   PDF
Violeta COJOCARU
 
No 8(128) (2019) AFIRMAREA PRINCIPIULUI NEINTERVENȚEI CA PRINCIPIU FUNDAMENTAL AL DREPTULUI INTERNAȚIONAL Abstract   PDF
Grigore VIERU
 
No 3 (103) (2017) AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL CONTRAVENȚIONAL PRIN LEGEA NR. 208/2016: IMPLICAȚII JURIDICO-PENALE Abstract   PDF
Sergiu BRÎNZA
 
No 3 (103) (2017) AMENINŢAREA CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII: STUDIU DE DREPT COMPARAT Abstract   PDF
Ştefan ŞAPTEFRAŢ
 
No 3 (103) (2017) AMENINȚAREA SAU VIOLENȚA SĂVÂRȘITĂ ASUPRA UNEI PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE SAU A UNEI PERSOANE CARE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE DATORIA OBȘTEASCĂ (art.349 DIN CODUL PENAL): ANALIZĂ DE DREPT PENAL Abstract   PDF
Vitalie STATI, Ghenadie PAVLIUC
 
No 8 (108) (2017) ANALIZĂ COMPARATIVĂ A SUBIECTULUI INFRACŢIUNILOR VAMALE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ŞI CU CEA A ROMÂNIEI Abstract   PDF
Aurel Octavian PASAT
 
No 8 (118) (2018) ANALIZA HOTĂRÂRILOR CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ADOPTATE ÎN PRIVINȚA REPUBLICII MOLDOVA ÎN MATERIA ADMISIBILITĂȚII TEHNICILOR UTILIZATE ÎN OPERAȚIUNILE SUB ACOPERIRE ÎN CADRUL INVESTIGAȚIILOR PENALE Abstract   PDF
Artiom ENI
 
No 3(123) (2019) ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACȚIUNILOR DE EXERCITARE A ATRIBUȚIILOR ÎN SECTORUL PUBLIC ÎN SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE (art.3261 CP RM) Abstract   PDF
Cristina CHIHAI
 
No 3 (113) (2018) ANALIZA TEORETICO-PRACTICĂ A CONFUZIEI CA ACT DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ Abstract   PDF
Victor VOLCINSCHI, Cornelia GORINCIOI
 
No 3 (103) (2017) ANSAMBLUL TRĂSĂTURILOR DISTINCTE ALE SUVERANITĂȚII ȘI INDEPENDENȚEI ÎN CONDIȚIILE STATULUI FEDERATIV ȘI CONFEDERATIV Abstract   PDF
Andrei GUCEAC
 
No 8(128) (2019) APLICAREA RĂSPUNDERII PENTRU OMORUL PREVĂZUT LA lit.O) alin.(2) art.145 DIN CODUL PENAL: ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE Abstract   PDF
Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI
 
No 3 (83) (2015) ARAB WOMEN DISCRIMINATION IN THE ISRAELI LABOR MARKET Abstract   PDF
Redan ABU AHMAD
 
No 3 (83) (2015) ARTA INTERVIULUI CULTURAL: SPECIFIC, CONŢINUT ŞI TEHNICI DE REALIZARE Abstract   PDF
Laura TUGAREV
 
No 8 (118) (2018) ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI ÎNCONJURĂTOR: PROBLEME DE ORDIN LEGISLATIV, ORGANIZAȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV Abstract   PDF
Natalia ZAMFIR
 
No 3(93) (2016) ASPECTE ALE INCRIMINĂRII CIRCULAŢIEI ILEGALE A DROGURILOR ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA Abstract   PDF
Strulea Maria
 
No 8(128) (2019) ASPECTE CONCEPTUALE ALE ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ Abstract   PDF
Ion GUCEAC Jr.
 
No 3 (83) (2015) ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PRIVAŢIUNEA ILEGALĂ DE LIBERTATE ŞI RĂPIREA UNEI PERSOANE Abstract   PDF
Dorina GUREV
 
No 8 (118) (2018) ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND TERMENUL DE PRESCRIPȚIE PENTRU INFRACȚIUNILE LEGATE DE INSOLVABILITATE Abstract   PDF
Serghei PALMA
 
No 8 (88) (2015) ASPECTELE PUTERII JURIDICE A ACTULUI NORMATIV-JURIDIC PREVĂZUTE DE LEGEA REPUBLICII BELARUS NR.361-3 DIN 10.01.2000 Abstract   PDF
Oleg POALELUNGI, Parascovia POALELUNGI
 
No 3 (83) (2015) ASPECTUL LEGAL ŞI DOCTRINAR AL STATUTULUI JURIDIC AL DESCENDENŢILOR REZERVATARI DIN REPUBLICA MOLDOVA Abstract   PDF
Vasilii PEREDERCO
 
No 8 (108) (2017) ATITUDINILE ȘI COMPORTAMENTELE DIASPOREI REDEFINESC SEMNIFICAȚIILE ȘI ROLURILE MASS-MEDIA. CAZUL MOLDOVENILOR DIN AFARA REPUBLICII MOLDOVA STABILIȚI ÎN ITALIA, FEDERAȚIA RUSĂ ȘI SPANIA Abstract   PDF
Mihail CREŢU
 
No 11 (2015) ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE (art.208 CP RM) vs PRINCIPIUL NEADMITERII TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ DE DOUĂ ORI PENTRU UNA ŞI ACEEAŞI FAPTĂ Abstract   PDF
Stanislav COPEŢCHI, Daniel MARTIN
 
1 - 25 of 306 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>