Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 11 (2015) ABUZUL DE PUTERE SAU ABUZUL DE SERVICIU: DELIMITAREA ILICITULUI PENAL DE CEL CONTRAVENŢIONAL Abstract   PDF
Adriana EŞANU
 
No 3 (103) (2017) AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL CONTRAVENȚIONAL PRIN LEGEA NR. 208/2016: IMPLICAȚII JURIDICO-PENALE Abstract   PDF
Sergiu BRÎNZA
 
No 3 (103) (2017) AMENINŢAREA CU OMOR ORI CU VĂTĂMAREA GRAVĂ A INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII: STUDIU DE DREPT COMPARAT Abstract   PDF
Ştefan ŞAPTEFRAŢ
 
No 3 (103) (2017) AMENINȚAREA SAU VIOLENȚA SĂVÂRȘITĂ ASUPRA UNEI PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE SAU A UNEI PERSOANE CARE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE DATORIA OBȘTEASCĂ (art.349 DIN CODUL PENAL): ANALIZĂ DE DREPT PENAL Abstract   PDF
Vitalie STATI, Ghenadie PAVLIUC
 
No 3 (103) (2017) ANSAMBLUL TRĂSĂTURILOR DISTINCTE ALE SUVERANITĂȚII ȘI INDEPENDENȚEI ÎN CONDIȚIILE STATULUI FEDERATIV ȘI CONFEDERATIV Abstract   PDF
Andrei GUCEAC
 
No 3 (83) (2015) ARAB WOMEN DISCRIMINATION IN THE ISRAELI LABOR MARKET Abstract   PDF
Redan ABU AHMAD
 
No 3 (83) (2015) ARTA INTERVIULUI CULTURAL: SPECIFIC, CONŢINUT ŞI TEHNICI DE REALIZARE Abstract   PDF
Laura TUGAREV
 
No 3(93) (2016) ASPECTE ALE INCRIMINĂRII CIRCULAŢIEI ILEGALE A DROGURILOR ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA Abstract   PDF
Strulea Maria
 
No 3 (83) (2015) ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PRIVAŢIUNEA ILEGALĂ DE LIBERTATE ŞI RĂPIREA UNEI PERSOANE Abstract   PDF
Dorina GUREV
 
No 8 (88) (2015) ASPECTELE PUTERII JURIDICE A ACTULUI NORMATIV-JURIDIC PREVĂZUTE DE LEGEA REPUBLICII BELARUS NR.361-3 DIN 10.01.2000 Abstract   PDF
Oleg POALELUNGI, Parascovia POALELUNGI
 
No 3 (83) (2015) ASPECTUL LEGAL ŞI DOCTRINAR AL STATUTULUI JURIDIC AL DESCENDENŢILOR REZERVATARI DIN REPUBLICA MOLDOVA Abstract   PDF
Vasilii PEREDERCO
 
No 11 (2015) ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE (art.208 CP RM) vs PRINCIPIUL NEADMITERII TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ DE DOUĂ ORI PENTRU UNA ŞI ACEEAŞI FAPTĂ Abstract   PDF
Stanislav COPEŢCHI, Daniel MARTIN
 
No 3 (83) (2015) ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ: MODALITATE NORMATIVĂ DE EXPRIMARE A FAPTEI PREJUDICIABILE CONSEMNATE LA ART.208 CP RM Abstract   PDF
Stanislav COPEŢCHI
 
No 11 (2015) AUDIEREA PĂRŢII VĂTĂMATE ÎN CADRUL CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI Abstract   PDF
Dumitru GHERASIM
 
No 8 (88) (2015) BAZELE REVOLUŢIONARE ALE ORDINII CONSTITUŢIONALE ROMÂNEŞTI DUPĂ 1989 Abstract   PDF
Cristian BOCANCEA
 
No 3 (83) (2015) BEST INTERESTS OF THE CHILD FOR CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW. VICTIMS AND WITNESSES Abstract   PDF
Augustina BOLOCAN-HOLBAN
 
No 3 (83) (2015) BUNE PRACTICI INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE Abstract   PDF
Svetlana PURICI
 
No 3(93) (2016) CADRU GENERAL PENTRU FOLOSIREA TEHNICILOR DIN JOCURI VIDEO ÎN PROCESUL DE SCHIMBARE ORGANIZAŢIONALĂ Abstract   PDF
Tudor MIC
 
No 8 (88) (2015) CADRUL DE DEZVOLTARE A JURNALISMULUI SOCIAL AUTOHTON Abstract   PDF
Georgeta STEPANOV
 
No 11 (2015) CALIFICAREA INFRACŢIUNILOR DUPĂ LATURA SUBIECTIVĂ Abstract   PDF
Stanislav COPEŢCHI, Igor HADÎRCA
 
No 11 (2015) CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE Abstract   PDF
Nicolae CORCEA
 
No 3(93) (2016) CAMPANIILE MEDIATICE: ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE Abstract   PDF
Georgeta STEPANOV, Marina BOTNARIUC
 
No 3 (83) (2015) CARACTERE SPECIFICE VINOVĂŢIEI – CONDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE Abstract   PDF
Eugenia COJOCARI, Tatiana IVANCOVA
 
No 8(98) (2016) CARACTERUL CONSOLIDAT AL NOŢIUNII DE LEGĂTURĂ CAUZALĂ ÎN DREPTUL PENAL Abstract   PDF
Igor CIOBANU, Narciza NEDELCU
 
No 8 (88) (2015) CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE ÎN CAPITOLELE XV ŞI XVI DIN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL Abstract   PDF
Ruslan POPOV
 
1 - 25 of 171 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>